Akirky náročný dosled...

01.04.2015 00:49

V týdnu jsme byli s Akirkou na nočním dosledu divočáka. Ačkoliv to na nástřelu vypadalo nadějně, jednoduché to nakonec vůbec nebylo. Barva vedla do Záleské bažiny, kde prakticky není možné přejít suchou nohou a terén je zde obzvláště náročný.

Akira byla nejprve zmatená z toho že má v noci jít po barvě, ale neohroženě se po ní vydala a po pár desítkách metrů byla najednou pod vodou. Naštěstí se z močálu vyhrabala, po počátečním šoku se rozhodla pokračovat po barvě a divočáka našla.

Radost byla veliká, první noční dosled, v bažinách a úšpěšný :-) Kňourek měl 38 kg.